• تصويری : احکام تجوید-هاشمی

  شماره

   موضوع

  تاريخ اضافه

   مشاهده

  50

  تلاوت آیات 111 تا 115 سوره بقره و بیان احکام تجویدی در این آیات

  2013-03-10

  733

  49

  تلاوت آیات 107 تا 110 سوره بقره و بیان احکام تجویدی در این آیات

  2013-03-10

  190

  48

  تلاوت آیات 103 تا 106 سوره بقره و بیان احکام تجویدی در این آیات

  2012-12-11

  187

  47

  تلاوت آیات 98 تا 101 سوره بقره و بیان احکام تجویدی در این آیات flv

  2012-12-11

  153

  46

  تلاوت آیات 94 تا 97 سوره بقره و بیان احکام تجویدی در این آیات

  2012-12-11

  132

  45

  تلاوت آیات 87 تا 90 سوره بقره و بیان احکام تجویدی در این آیات

  2012-12-11

  137

  44

  تلاوت آیات 72 تا 75 سوره بقره و بیان احکام تجویدی در این آیات

  2012-12-11

  138

  43

  تلاوت آیات 68 تا 71 سوره بقره و بیان احکام تجویدی در این آیات

  2012-12-11

  138

  42

  تلاوت آیات 63 تا 67 سوره بقره و بیان احکام تجویدی در این آیات

  2012-12-11

  120

  41

  تلاوت آیات 56 تا 60 سوره بقره و بیان احکام تجویدی در این آیات

  2012-12-11

  115

  40

  تلاوت آیات 50 تا 55 سوره بقره و بیان احکام تجویدی در این آیات

  2012-12-11

  161

  39

  تلاوت آیات 25 تا 26 سوره بقره و بیان احکام تجویدی در این آیه

  2012-12-11

  177

  38

  تلاوت آیات 87 تا 90 سوره بقره و بیان احکام تجویدی در این آیات flv

  2012-12-11

  157

  37

  37- استخراج احكام مد با قراءت سوره قلم وعلائم وقف (ويديو)

  2010-06-12

  1136

  36

  36- انواع مد فرعي به سبب سكون (مد عارض لسكون و مد لين) (ويديو)

  2010-06-12

  468

  35

  35- انواع مد فرعي به سبب سكون (مد لازم ((ويديو)

  2010-06-12

  305

  34

  34- انواع مد فرعي به سبب سكون (ويديو)

  2010-06-12

  254

  33

  33- استخراج احكام مد با قراءت سوره نوح (ويديو)

  2010-06-12

  439

  32

  32- انواع مد فرعي به سبب همزه (متصل و منفصل) (ويديو)

  2010-06-12

  234

  31

  31- استخراج احكام مد با قراءت سوره نوح (ويديو)

  2010-06-12

  550


  صفحات:   [1] [2] [3]

  » بازدید امروز: 84
  » بازدید دیروز: 727
  » افراد آنلاین: 3
  » بازدید کل: 73593