• تصويری : احکام تجوید-هاشمی

  شماره

   موضوع

  تاريخ اضافه

   مشاهده

  30

  30- استخراج احكام تجويد با قراءت سوره طور (ويديو)

  2010-06-12

  501

  29

  29- انواع مد اصلى و فرعى بطور خلاصه (ويديو)

  2010-06-12

  219

  28

  28- احكام حرف "را" (2) (ويديو)

  2010-06-12

  203

  27

  27- احكام حرف "را" (1) (ويديو)

  2010-06-12

  397

  26

  26- استخراج احكام لام در لفظ جلاله و در حروفى غير از حروف لفظ جلاله با قراءت سوره تغابن (ويديو)

  2010-06-12

  443

  25

  25- احكام لام در لفظ جلاله و در حروفى غير از حروف لفظ جلاله (ويديو)

  2010-06-12

  300

  24

  24- استخراج احكام تجويد با قراءت سوره معارج (ويديو)

  2010-06-12

  408

  23

  23- احكام ميم ساكنه (ويديو)

  2010-06-12

  412

  22

  22- استخراج احكام تجويد با قراءت سوره واقعه (ويديو)

  2010-06-12

  205

  21

  21- استخراج احكام تجويد با قراءت سوره تحريم (2) (ويديو)

  2010-06-12

  231

  20

  20- استخراج احكام تجويد با قراءت سوره تحريم (1) (ويديو)

  2010-06-12

  160

  19

  19- احكام حروف - احكام نون ساكن و تنوين - احكام اخفاء (ويديو)

  2010-06-12

  505

  18

  18- احكام ادغام متماثلين- ادغام متجانسين – سكت – اقلاب (ويديو)

  2010-06-12

  480

  17

  17- استخراج احكام تجويد با قراءت سوره تغابن (ويديو)

  2010-06-12

  137

  16

  16- احكام ادغام متماثلين و متجانسين و احكام اظهار مطلق (ويديو)

  2010-06-12

  130

  15

  15- احكام حروف - احكام نون ساكن و تنوين - احكام ادغام (ويديو)

  2010-06-12

  120

  14

  14- احكام ادغام - احكام اظهار (1) (ويديو)

  2010-06-12

  122

  13

  13- احكام حروف - احكام نون ساكن و تنوين - احكام اظهار (ويديو)

  2010-06-12

  130

  12

  12- صفات حروف (2) (ويديو)

  2010-06-12

  118

  11

  11- صفات حروف (1) (ويديو)

  2010-06-12

  137


  صفحات:   [1] [2] [3]

  » بازدید امروز: 172
  » بازدید دیروز: 518
  » افراد آنلاین: 17
  » بازدید کل: 690