• تصويری : احکام تجوید-هاشمی

  شماره

   موضوع

  تاريخ اضافه

   مشاهده

  30

  30- استخراج احكام تجويد با قراءت سوره طور (ويديو)

  2010-06-12

  507

  29

  29- انواع مد اصلى و فرعى بطور خلاصه (ويديو)

  2010-06-12

  225

  28

  28- احكام حرف "را" (2) (ويديو)

  2010-06-12

  207

  27

  27- احكام حرف "را" (1) (ويديو)

  2010-06-12

  401

  26

  26- استخراج احكام لام در لفظ جلاله و در حروفى غير از حروف لفظ جلاله با قراءت سوره تغابن (ويديو)

  2010-06-12

  447

  25

  25- احكام لام در لفظ جلاله و در حروفى غير از حروف لفظ جلاله (ويديو)

  2010-06-12

  304

  24

  24- استخراج احكام تجويد با قراءت سوره معارج (ويديو)

  2010-06-12

  431

  23

  23- احكام ميم ساكنه (ويديو)

  2010-06-12

  416

  22

  22- استخراج احكام تجويد با قراءت سوره واقعه (ويديو)

  2010-06-12

  211

  21

  21- استخراج احكام تجويد با قراءت سوره تحريم (2) (ويديو)

  2010-06-12

  235

  20

  20- استخراج احكام تجويد با قراءت سوره تحريم (1) (ويديو)

  2010-06-12

  164

  19

  19- احكام حروف - احكام نون ساكن و تنوين - احكام اخفاء (ويديو)

  2010-06-12

  510

  18

  18- احكام ادغام متماثلين- ادغام متجانسين – سكت – اقلاب (ويديو)

  2010-06-12

  484

  17

  17- استخراج احكام تجويد با قراءت سوره تغابن (ويديو)

  2010-06-12

  142

  16

  16- احكام ادغام متماثلين و متجانسين و احكام اظهار مطلق (ويديو)

  2010-06-12

  135

  15

  15- احكام حروف - احكام نون ساكن و تنوين - احكام ادغام (ويديو)

  2010-06-12

  126

  14

  14- احكام ادغام - احكام اظهار (1) (ويديو)

  2010-06-12

  128

  13

  13- احكام حروف - احكام نون ساكن و تنوين - احكام اظهار (ويديو)

  2010-06-12

  136

  12

  12- صفات حروف (2) (ويديو)

  2010-06-12

  122

  11

  11- صفات حروف (1) (ويديو)

  2010-06-12

  146


  صفحات:   [1] [2] [3]

  » بازدید امروز: 261
  » بازدید دیروز: 1035
  » افراد آنلاین: 1
  » بازدید کل: 37620