• صوتیات

  شماره

   موضوع

  تاريخ اضافه

   مشاهده

  37

  37- استخراج احكام مد با قراءت سوره قلم وعلائم وقف (صوت)

  2010-06-12

  450

  36

  36- انواع مد فرعي به سبب سكون (مد عارض لسكون و مد لين) (صوت)

  2010-06-12

  200

  35

  35- انواع مد فرعي به سبب سكون (مد لازم) (صوت)

  2010-06-12

  212

  34

  34- انواع مد فرعي به سبب سكون (صوت)

  2010-06-12

  163

  33

  33- استخراج احكام مد با قراءت سوره نوح (صوت)

  2010-06-12

  169

  32

  32- انواع مد فرعي به سبب همزه (متصل و منفصل) (صوت)

  2010-06-12

  152

  31

  31- استخراج احكام مد با قراءت سوره نوح (صوت)

  2010-06-12

  170

  30

  30- استخراج احكام تجويد با قراءت سوره طور (صوت)

  2010-06-12

  179

  29

  29- انواع مد اصلى و فرعى بطور خلاصه (صوت)

  2010-06-12

  146

  28

  28- احكام حرف

  2010-06-12

  152

  27

  27- احكام حرف

  2010-06-12

  162

  26

  26- استخراج احكام لام در لفظ جلاله و در حروفى غير از حروف لفظ جلاله با قراءت سوره تغابن (صوت)

  2010-06-12

  265

  25

  25- احكام لام در لفظ جلاله و در حروفى غير از حروف لفظ جلاله (صوت)

  2010-06-12

  147

  24

  24- استخراج احكام تجويد با قراءت سوره معارج (صوت)

  2010-06-12

  156

  23

  23- احكام ميم ساكنه (صوت)

  2010-06-12

  160

  22

  22- استخراج احكام تجويد با قراءت سوره واقعه (صوت)

  2010-06-12

  165

  21

  21- استخراج احكام تجويد با قراءت سوره تحريم (2) (صوت)

  2010-06-12

  140

  20

  20- استخراج احكام تجويد با قراءت سوره تحريم (1) (صوت)

  2010-06-12

  150

  19

  19- احكام حروف - احكام نون ساكن و تنوين - احكام اخفاء (صوت)

  2010-06-12

  194

  18

  18- احكام ادغام متماثلين- ادغام متجانسين – سكت – اقلاب (صوت)

  2010-06-12

  166


  صفحات:   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70]

  » بازدید امروز: 349
  » بازدید دیروز: 1035
  » افراد آنلاین: 2
  » بازدید کل: 37708