تاریخ چاپ :

2021 Jul 29

IslamQT.Com 

لینک مشاهده :  

عـنوان    :       

نامهای کفار در قرآن کریم

نامهای کفار در قرآن کریم

و در قرآن نامهای کافران بدین شکل آمده است:

1- قارون، او فرزند یصهر پسرعموی موسی است، چنانکه ابن ابی حاتم از ابن عباس آورده است.

2و3و4- جالوت، و هامان و بشری که در سورة یوسف آمده: ) يَا بُشْرَى ( بنا به قول سدی، که ابن ابی حاتم روایت کرده است.

5- آزر پدر ابراهیم، و بقولی نام او تارح و لقبش آزر است.

6-  از نامهای کافران: نسیء می‌باشد، ابن ابی حاتم آورده که أبووائل گفت: مردی از بنی کنانه بود که نسیء نامیده می‌شد، او محرم را صفر بشمار می‌آورد تا غنیمت به دست آورد.

IslamQT.Com 

 اسلام-قرآن و تفسیر

============

برگرفته شده از کتاب الاتقان فی القرآن، تألیف جلال الدین سیوطی