تاریخ چاپ :

2021 Jul 29

IslamQT.Com 

لینک مشاهده :  

عـنوان    :       

عكرمه مولی ابن عباس (از مفسرین قرن اول)

عكرمه مولی ابن عباس  (از مفسرین قرن اول)

اسم و نسب و کنیۀ وی

عکرمه اصلش از بربر، کنیه اش أبو عبدالله مدنی، و از بردگانی بود که حصین بن أبی الحبر العنبری آن را به حضرت عبدالله ابن عباس بخشید، ابن عباس نیز او را آزاد کرد عکرمه در این ایام از ابن عباس تفسیر کتاب الله راآموخت.

شیوخ و شاگردانش

عکرمه از بزرگانی همچون: علي بن أبي طالب و حسن بن علي و أبي هريرة و ابن عمر و ابن عمرو و أبي سعيد و عقبة بن عامر و الحجاج بن عمرو بن غزية و معاوية بن أبي سفيان و صفوان بن أمية و جابر و يعلى بن أمية و أبي قتادة وعائشة و حمنة بنت جحش و أم عمارة و يحيى بن يعمر روایت نموده است.

مهمترین شاگردان وی عبارتند: إبراهيم النخعي و أبو الشعثاء جابر بن زيد و الشعبي و أبو إسحاق السبيعي و أبو الزبير و قتادة و سماك بن حرب و عاصم الأحول و حصين بن عبد الرحمن و أيوب و خالد الحذاء و داود بن أبي هند و عاصم بن بهدلة و عبد الكريم الجزري و حميد الطويل و إسماعيل بن أبي خالد و إسماعيل السدي.

آنچه از وی در تفسیر روایت شده است:

از عکرمه روایت شده است: که ابن عباس این آیه را خواند: (لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا )، و می گفت: نمی دانم آیا قوم نجات یافتند یا هلاک شدند؟ همواره برای او تبیین می کردم تا اینکه به این نتیجه رسید که آنها نجات یافتند، در این هنگام مرا جامعه ی نو پوشاندند.

برای مکانت و منزلت علمی عکرمه کافی است که هیچ تفسیری از تفاسیر قرآن را نمی توان یافت مگر اینکه آراء و تفسیر عکرمه در آنها ذکر شده است.

وفاتش

عکرمه در سن هشتاد سالگی در سال 100 هجری وفات نمودند، گفته شده است در هنگام وفاتش داناترین مردم زمان خود به شمار می رفت.

IslamQT.Com 

 اسلام-قرآن و تفسیر

============

أبــو أنـــــــس