تاریخ چاپ :

2022 Jul 03

IslamQT.Com 

لینک مشاهده :  

عـنوان    :       

نصر بن عاصم اللیثی (از مفسرین قرن اول)

نصر بن عاصم اللیثی (از مفسرین قرن اول)

 

اسم و نسب وی

نام کاملش: نصر بن عاصم اللیثی، و به او الدؤلی نیز گفته می شد، وی از قبیلۀ کنانی، ساکن بصره، فردی دانشمند و عالم به لغت عربی بود.

نصر بن عاصم از علمای بارز زمان خویش در علم نحو به شمار می رفت، و گفته شده او اولین کسی بود که به دستور حجاج بن یوسف حروف عربی را نقطه گذاری نمود.

 

 شیوخ و شاگردانش

مهمترین شیوخ او عبارتند از: عمر بن الخطاب و مالك بن الحويرث الليثي و أبي بكرة و سبيع بن خالد و فروة بن نوفل و أبي معاوية الليثي و المستورد التيمي و دیگران.

و مهمترین شاگردانش عبارتند: حميد بن هلال وقتادة وعمران بن حدير وبشر بن الشعثاء وبشر بن عبيد وأبو سعيد البقال.

 

مکان و منزلت وی در علم تفسیر

گفته شده است که او اولین کسی  است که مصحف را نقطه گذاری کرد.

مفسرانی همچون ابن جریر طبری و ابن عطیه و بغوی و ابو حیان اندلسی در تفاسیر خویش از وی اقوالی در قراءات قرآنی و تفسیر ذکر نموده اند؛ و می توان گفت: وی در علم قراءت نزد مفسرین داری منزلت و مکانت علمی می باشد.

 

وفاتش:

قبل از پایان قرن اول دار فانی را وداع گفته است، و گفته شده در سال 89 هجری وفات نموده است.

IslamQT.Com 

 اسلام-قرآن و تفسیر

============

أبــو أنـــــــس