تاریخ چاپ :

2022 Jul 03

IslamQT.Com 

لینک مشاهده :  

عـنوان    :       

شبهات حول آیه (ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين)

شبهات حول آیه (ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين)

شبهه ي اول

اگر گفته شود: چگونه خداوند در مورد قرآن بر سبیل استغراق فرموده است (لا ریب فیه)، يعني هیچ شکی در آن نیست! ولي چقدر به خاطر شک در آن گمراه شدند، و مؤید آن این فرموده خداوند است: (وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا)[1]؟

پاسخ به شبهه

امام رازی در جواب این شبهه می فرمایند: مراد آیه این است که قرآن محلی برای شک نیست، یا اینکه: نزد خدا و رسولش و مؤمنین شکی در آن وجود ندارد. یا اینکه نفی معنایش نهی است: یعنی در شک نکنید در اینکه از جانب خداوند است، و نظیرش این فرمودۀ خداوند است: (وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيهَا)[2] {حج:7}.

شبهه ی دوم

اگر گفته شود: چگونه خداوند می فرماید: قرآن هدایتگر برای متقیان است؟ فرمود:(هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ)؛ در حالی که متقیان و پرهیزگاران خودشان هدایت یافته هستند؟ چگونه آنها دو باره هدایت می شوند؟

پاسخ به شبهه

متقیان را نام برده چون برای هدایت از قرآن استفاده می کنند، یا اینکه مقصودش این است که قرآن سبب ثبات متقیان بر هدایت، و زیادت هدایت می شود. و یا اینکه متقیان را ذکر کرده چون ایشان برندگان هستند با قبول کردنش و تبعیت کردن از آن، مانند این فرمودۀ خداوند: { إنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَاهَا}[3].

و یا مقصودش هر دو گروه متقیان و غیر متقیان است، ولی به ذکر یکی از آن دو اکتفا کرده است، مانند این فرمودۀ خداوند: (سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ) نحل:81}.

ترجمه: جامه‌هائي برايتان تهيّه ديده است كه شما را از ( اذيّت ) گرما محفوظ می دارد. در حالی که از سرما نیز محفوظ نگه می دارد، ولی به ذکر یکی از آنها بسنده کرده است.

IslamQT.Com 

 اسلام-قرآن و تفسیر

============

مرجع: کتاب  أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل، تألیف زین الدین الحنفي الرازی، متوفای 666 هجری شمسی.

 [1] - ‏اگر درباره آنچه بر بنده خود نازل كردهايم ، دچار شكّ و دودلي هستيد...

[2] - بدون شكّ قيامت فرا مي‌رسد و جاي هيچ گونه ترديدي نيست  .‏.

[3] - ‏وظيفه تو تنها و تنها بيم دادن و هوشدار باش به كساني است كه از قيامت مي‌ترسند.