تاریخ چاپ :

2021 Jul 29

IslamQT.Com 

لینک مشاهده :  

عـنوان    :       

شبهات حول آیۀ 4 سورۀ فاتحه (مالک یوم الدین)

شبهات حول آیۀ 4 سورۀ فاتحه (مالک یوم الدین)

ایراد شبهه

می گویند: اولین کسی که (ملک یوم الدین) خوانده است مروان بود، وی حرف الف را از کلمۀ (مالک) حذف کرده، و روایت (ملک) را به وجود آورد، بدون آنکه این روایت از پیامبر نقل شده باشد، علاوه بر اینکه قرائتا و لفظا به تواتر برسد، یا اینکه کتابتا و یا رسما صحیح باشد؟

پاسخ به شبهه

اولا: هیچ سند و مدرکی برای گفته های آنها وجود ندارد.

ثانیا: برای روایت (ملک یوم الدین) دلیل وجود دارد، و تواتر آن نیز ثابت شده است، و اجماع نیز مبنی بر تلاوت نبی (صلی الله علیه وسلم) بر (ملک یوم الدین)، و گرفتن صحابه از او انعقاد شده است.

از اصحاب رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کسانی که بر هر دو روایت قراءت نمودند عبارتند: علی بن ابی طالب، عبدالله بن مسعود و أبی بن کعب.

و آنهایی که قراءت (ملک یوم الدین) تلاوت می کردند، عبارتند از: أبو الدرداء و ابن عباس و ابن عمر (رضی الله عنهم).

اما کسانی که قراءت (مالک) می خواندند عبارتند از: ابوبکر و عمر و عثمان (رضی الله عنهم).

ثالثا: کلمۀ (مالک) در مصحف عثمانی به شکل (ملک) رسم شده است.

پس این شبهه و امثال آن با نصوص قاطع و دلائل کافی رد نمودیم، این قراءت در مصحف عثمان رضی الله عنه ثابت شده است، و جای هیچ نوع شک و شبهه ی وجود ندارد.

IslamQT.Com 

 اسلام-قرآن و تفسیر

============

أبــو أنــس

مرجع: مناهل العرفان.