تاریخ چاپ :

2022 Jun 30

IslamQT.Com 

لینک مشاهده :  

عـنوان    :       

مختصری از زندگی امام ورش(رحمه الله)

مختصری از زندگی امام ورش(رحمه الله)

نام او سعيد بن عبد الله بن عمرو بن سليمان بن إبراهيم بوده بعضی نیز گفته اند نامش  سعيد بن عدي بن غزوان بن داود بن سابق :کنیه اش ابوسعید یا ابوالقاسم یا ابو عمرو القرشی بوده غلامی قبطی از مصر و ملقب به ورش ، شیخ قراء محققین و امام بزرگان اهل ترتیل بود ، ایشان در زمان خود رئیس و بزرگ تمام قرّاء سرزمین مصر بوده اند. در سال 110 (صدو ده) هجری  تولد یافتند و بعدها خدمت استادشان نافع بن ابی نعیم رفته، زانوی تلمذ زدند.

 در کتاب النهایه آمده است که : امام ورش رحمه الله برای رفتن پیش استادش نافع بار سفر بست و در سال (صد و پنجاه و پنج)155 چندین بار قرآن را  بروی عرضه داشت (در حضور او تلاوت نمود) ، در قرائت، اختیاری دارد، که با قرائت نافع (دراین یک مورد) مخالفت نموده.

مردی بود مو بور، با چشمانی آبی و پوستی سفید و قامتی کوتاه و تقریباً چاق.  گفته اند که امام نافع به او لقب ورشان داده بود، زیرا با اینکه قد کوتاهی داشته ، لباس کوتاه هم می پوشیده و در هنگام راه رفتن پاهایش نمایان می شده.  امام نافع  او را چنین خطاب کرده می فرمودند: ( بیا ورشان!... بخوان ورشان! ....  پس ورشان کجاست؟) سپس نام ورشان را مخفف کرده می فرمود: ورش .

ورشان[1] پرنده ی مشهوری است.  همچنین گفته شده : که ورش خوراکی است که از شیر درست می کنند که امام ورش به خاطر سفیدی پوستش به این لقب نامیده شده بود. این لقب همواره با او ماند تا حدی که کسی او را جز با این لقب نمی شناخت و از تمام اسم ها این لقب را بیشتر دوست می داشت و می فرمود: این لقبی است که استادم به من داده .

او در علم قرائت، امامی موثق  و سخنش حجت بود. امام ابن جزری رحمه الله درباره اش می فرماید: (ما از یونس بن عبدالاعلی روایت کرده ایم که او نیز از ورش روایت می کند. او قرائتی عالی و صدایی خوش داشت و هنگامی که قرائت می کرد، همزه و مدّ و تشدید و اعراب را بسیار خوب رعایت می فرمود و شنونده را خسته نمی نمود،) امام جزری بعد از این اوصاف داستان معروف رفتن او پیش نافع را بیان می کند که خود ورش  بازگو کرده که در آن آمده که : «شاگردان دیگر ، نوبت درس خود را به من می دادند طوری که هر روز هفت بار خدمت استادم درس تحویل می دادم و در هفت روز کل قرآن را در خدمتش ختم کرده می خواندم و پیوسته این شیوه را ادامه  دادم تا اینکه در یک ماه چهار بار نزد ایشان ختم تحویل دادم و آنگاه رفتم»

نحاس فرموده: یعقوب الازرق به من گفت: هنگامی که امام ورش در علم نحو متبحر شد، قرائتی به نام قرائت ورش را برای خود پایه گذاری نمود.

این امام بزرگوار در سال 197 (صد و نود و هفت) در  قسمت دامنه ی صعید سرزمین مصر یعنی جایی که به دنیا آمده بود ، وفات فرمود. او مستقیماً و بدون واسطه قرائت را از امام نافع فراگرفت و در سن 87 سالگی جان به جان آفرین تسلیم کرد.

IslamQT.Com 

 اسلام-قرآن و تفسیر

============

 [1] ورشان : نوعی کبوتر صحرایی و تیره رنگ که روی دمش سفید است.(فرهنگ المنجد عربی به فارسی)