تاریخ چاپ :

2022 Jun 30

IslamQT.Com 

لینک مشاهده :  

عـنوان    :       

مختصری از بيوگرافی امام قرائت، قالون (رحمه الله)

                     مختصری از بيوگرافی امام قرائت، قالون (رحمه الله)

نامش عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى بن عبد الصمد بن عمر بن عبد الله الزرقي است، بعضی نیز گفته اند نامش مري مولى بني زهرة است. کنیه اش ابو موسی ملقب به قالون، امام بزرگ  قرائت و نحوی مدینه بود.

 گفته اند که در خانه ی نافع پرورش یافته است، زیرا وقت زیادی را به او اختصاص می داده و اوبود که لقب قالون را به  خاطر زیبایی و درستی قرائتش به وی داد زیرا قالون در زبان رومی به معنا ی بسیار خوب است . پدربزرگ پدربزرگش،عبدالله، در زمان حضرت عمر رضی الله عنه رومی بود که به دست مسلمانان اسیر شد، در زمان اسارت او را نزد عمر رضی الله عنه ، به مدینه آوردند ، او نیز وی را فروخت ، فردی از انصار او را خرید. وي توسط محمد بن فیروز آزاد شد، و وي از مولايش شمرده مي شود.

اهوازی می گوید: او در سال 120 هجری متولد شده، و در سال 150 پیش نافع قرائت خود را تحویل داده و خوانده ، خود او می گوید:( بارها پیش نافع قرائت کردم و آن روایت و شیوه ی قرائت را در کتابم نوشتم.) نقاّش گفته است : به قالون گفتند چند بار قرائت خود را پیش نافع آزمایش کرده ونزدش خوانده ای؟ در جواب فرمود: آنقدر زیاد که حسابش از دستم بیرون رفته، به علاوه بعد از گرفتن اجازه ی روایت از ایشان بیست سال با او نشست و برخاست داشتم .

عثمان بن خرزاذ هم درباره اش می گوید: قالون به من فرمود: یک با رنافع به من فرمود :(تا کی پیش من قرائت پس می دهی ؟ کنار ستونی بنشین تا فردی را برای یادگرفتن قرائت نزد تو بفرستم.( یعنی: تو خود دیگر استاد مسلّم قرائت هستی ونیازی به بازخوانی و امتحان نزد من نداری.) قرائت نافع و ابوجعفر  را به صورت ازبرخوانی از نافع فراگرفت و بر عیسی بن وردان نیز قرائت خويش عرضه کرد.

 وی(عثمان بن خرزاذ) به روایت ابو محمد البغدادی می گوید :

(قالون ناشنوا بود وحتی صدای بوق را  هم نمی شنید امّا وقتی قاریی نزد او تلاوت می کرد به خوبی تلاوتش را می شنید.)  

ابن ابی حاتم نیز می فرماید: (قالون ناشنوایی چنان ماهر بود که قرائت را به قاریان تعلیم می داد و اشتباه آنان و حتّی لحنشان را از حرکت لبهایشان متوجه می شد. )

همچنین عثمان بن خرزاذ می گوید:از علی بن حسین شنیدم که می فرمود: ( عیسی بن مینای قالون به شدت کر بود، امّا وقتی به لبان قاری نگاه می کرد با همین نگاه کردن ، متوجه شده، اشتباه لحن و قرائت را به او تذکّر می داد) علامه ی دانی می فرماید: قالون (رحمة الله علیه) در سال 220 هجری چشم از جهان فرو بست. والله اعلم.

IslamQT.Com

سایت جامع تفاسیر اهل سنت وجماعت

======================

ترجمه: عبیدالله