تاریخ چاپ :

2022 Jun 30

IslamQT.Com 

لینک مشاهده :  

عـنوان    :       

زندگینامه ابن ذکوان

زندگینامه ابن ذکوان

نامش عبد الله بن أحمد بن بشر یا بشیر فرزند ذکوان  بن عمرو ابن حسان بن داود بن حسنون بن سعد بن غالب ابن فهر بن مالك ابن النضر أبو عمرو وأبو محمد القرشي الفهري الدمشقي ، امام ، استاد مشهور و راوی مورد اطمینان و موثق و مضبوط  ،قاری بزرگوار و شیخ قرائت در شام، امام مسجد جامع دمشق که مشیخت علم قرائت بعد از ایوب بن تمیم به او پایان می یابد.

علم قرائت از ایوب بن تمیم فراگرفت، وقرآن اؤ حفظ بر وي عرضه كرى، و بعد از او جانشین وی در علم قرائت در دمشق گردید. ابوعمرو حافظ می گوید که ابن ذکوان هنگامی که امام قرائت(کسایی) وارد شام شد، قرائت خود را براو خواند و حروف را به گوش خود از اسحاق بن المسیبی و او از امام نافع شنیده و روایت نمود.

فرزندش احمد وأحمد بن أنس وأحمد بن محمد بن مأمويه وأحمد ابن يوسف التغلبي وأحمد بن محمد و بعضی گفته اند که محمد بن أحمد بن محمد البيساني وأحمد بن نصر بن شاكر بن أبي رجاء وإسحاق ابن داود وإسماعيل بن الحويرسي وحسين بن إسحاق وجعفر بن حمد ابن كرار وسهل بن عبد الله بن الفرخان الزاهد وأبو زرعة عبد الرحمن ابن عمرو الدمشقي المقري نیز قرائت را از او روایت کرده اند.

امام ایّوب بن تمیم رحمه الله وفات یافت و روایت قرائت به دو نفر منحصر شد، یکی ابن ذکوان و دیگری هشام . که از این دو هشام به نقل درست، فصاحت و دانش و علم روایت و درایت شهرت بالایی داشت، خداوند به او عمر طولانی، به همراه سلامت در عقل و رأی و نظر بخشیده بود، که مردم در علم قرائات و حدیث به او مراجعه کردند.

 ابن ذکوان رحمه الله در روز دوشنبه -دور روز مانده از ماه شوال- در سال 242(دویست و چهل و دو ی هجری) وفات یافت. خداوند او را رحمت کند و جزای خیرش دهد.

IslamQT.Com

سایت جامع تفاسیر اهل سنت وجماعت

======================

ترجمه: عبیدالله